Новини

logo-300x300

Европейската асоциация на рибарите със конкретна заявка за членство в Консултативния Съвет за Черно море

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море предприе действия за създаване на реални партньорства с Консултативния съвет за Черно море. Съветът е създаден в  съответствие с  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 […]

прочети повече...

1-640x426

Възможности за изява на млади учени в сектор рибарство

„Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ предоставя възможността на млади учени и изследователи да публикуват в Интернет платформата и Facebook по проекта безплатно свои  научни разработки, касаещи  сектор рибарство. Можете да изпращате своите разработки на адрес:  eafblacksea@gmail.com. В десетдневен срок от получаването на предоставена разработка, Комисия от експерти ще се произнася относно качеството, автентичността […]

прочети повече...

upward-graph

Интерес и от румънски партньори увеличават членовете на новосъздадената Европейската Асоциация на рибарите в Черно море

Вече е факт членството на румънски представители в новосъздадената Европейска Асоциация на рибарите в Черно море. Със съдействието на г-жа Анкута Казимирович – мениджър връзки с обществеността в ИАРА за Румърния бяха привлечени дребномащабни рибари в нея. Увеличава се броят и на българското представителство от бранша. Проявилите интерес и разбиране представители на дребномащабния риболов относно […]

прочети повече...

Предстоящи събития: в момента няма предстоящи събития.