Новини

BlGfr

НОВ ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ МОРСКИ ВОДИ

Компании от Гърция, Малта и от българска страна – „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД обединиха усилия и разработиха съвместен проект, който представиха за финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейската комисия. Проектът се фокусира върху борбата с морските отпадъци чрез методологии и технологии, които целят: – намаляване на обема и вредността […]

прочети повече...

logo-evropeyski-den-na-moreto

Асоциацията в международно сътрудничество подаде кандидатура за Уъркшоп на EMD 2018

По покана на гръцка компания „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД съвместно с Европейската Асоциация на рибарите в Черно море и в партньорство с компания от Малта кандидатства за участие в мероприятията във връзка с Европейски ден на морето (EMD 2018), който ще се състои в периода 31 май – 1 юни 2018 г. в гр. […]

прочети повече...

ЕМП

Представиха пилотния проект: “Мерки за подпомагане на дребномащабния риблолов” в Платформата за Европейско морско пространствено планиране

Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран по Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176, сключен между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД вече е част от значимите морски проекти, заели подобаващото място сред останалите такива в официалната Платформата за Европейско морско пространствено планиране. Въпреки най-малкия морски регион, който представлява проекта на ел. страницата […]

прочети повече...

Конференция на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР): “ОТВЪД 2020: Сътрудничество между европейските крайбрежни общности“, 12 – 13.10.2017 г., Талин, Естония.

прочети повече...