Предстои да се проведе поредното мероприятие по проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

На 17 март т. г. в гр. Варна ще се проведе неформална работна среща по проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“,ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД. На нея се предвижда да бъдат представени основните насоки на проекта. Да се начертаят мерките и бъдещите съвместни инициативи между Румъния и България в сферата на дребномощабния риболов, който играе основна роля в общата икономика на сектора, както и в икономическата и социалната структура на множеството крайбрежни региони, находящи се в двете страни.

На форумът са поканени да присъстват представителите на рибарския сектор и аквакултурите.