Европейската Асоциация на рибарите в Черно море с награда за най-добра практика по пилотен проект „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“

 

5EC4A893-7D7F-4590-B3F5-C4DA1D94781E-1955-000000F8D1CBE55C

IMG_4727 (1)

На Конференцията на високо равнище, която се проведе в дните 25 – 26 септември в Малта, Европейската Асоциация на рибарите в Черно море получи награда за най-добра практика за представяне и помощ на жените при участието им в дребномащабния риболов.

Наградата за България за дейност в Черно море е единствената за страна членка на ЕС. Тя бе връчена на председателя на Асоциацията, г-жа Димитрина Костова от Н.П. г-н Костас Кадис, министър на земеделието, развитието на селските райони и околната среда, Кипър.

Конференцията беше открита на 25 септември 2018 г. с ден, посветен на заинтересованите страни, в който се представиха най-добрите практики в регионите – Средиземно и Черно море и се проведоха дискусии за увеличаване на тези добри практики на регионално равнище чрез прилагане на 10-годишен регионален план за действие Риболов в малък мащаб в Средиземно море и Черно море (RPOA-SSF).

В първия ден на конференцията представители на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД представиха пилотен проект „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ в частта: действия по създаването на Европейската асоциация на рибарите в Черно море, изградените контакти с организации и платформи, ангажирани с прилагането на мерки за икономическа стабилност на представителите на дребномащабните рибари. Темата, която беше обсъдена на сесията, беше “Целево действие за подобряване на статута на дребномащабните рибари, като се гарантира, че те заемат своето място в регионалното икономическо развитие”.

На втория ден 26 септември 2018 г., Конференцията на високо равнище завърши с церемония по подписване на Декларация на Министрите, представители на страните по RPOA-SSF. Обръщение към участниците направиха организаторите на срещата – Н.П. Кармено Вела, Комисар по околна среда, морско дело и рибарство, Европейска комисия, г-жа Вера АГОСТИНИ, заместник-директор, дирекция “Рибарство и аквакултури” на Организацията по прехрана и земедели на ООН и г-н Стефано Катадела,  председател на Генералната комисия по рибарства за Средиземно море.

След церемонията по подписване на десетгодишния План за действие, който да подпомогне дребно-мащабните рибари от Средиземноморието и Черно море, участниците* направиха изявление.

Н.П. г-н Клинт Камилиери, Парламентарен секретар по въпросите на земеделието, рибарството и правата на животните, Малта, Н.П. Кармено Вела, Комисар по околна среда, морско дело и рибарство, Европейска комисия; организаторите на инициативата, министри и председатели на агенции по рибарство и аквакултури от страните  с излаз на Средиземно море и Черно море обясниха своята подкрепа към подписания документ.

 

 • E. Mr Clint CAMILLERI, Parliamentary Secretary for Agriculture, Fisheries and Animal Rights, Malta
 • E. Mr Karmenu VELLA, Commissioner of Environment, Maritime Affairs and Fisheries, European Commission
 • E. Mr Costas KADIS, Minister for Agriculture, Rural Development and Environment, Cyprus
 • E. Mr Stavros ARAXOVITIS, Minister for Rural Development and Food, Greece
 • Mr Roland KRISTO, Deputy Minister of Agriculture and Rural Development, Albania
 • Mr Dušan NEŠKOVIĆ, Assistant Minister of Foreign Trade and Economic Relations, Bosnia and Herzegovina
 • Ms Nino TANDILASHVILI, Deputy Minister of Environmental Protection and Agriculture, Georgia
 • Mr Željko KRALJIČAK, State Secretary, Ministry of Agriculture, Croatia
 • Mr Djuro ŽUGIĆ, State Secretary, Ministry of Agriculture and Rural Development, Montenegro
 • Mr Dănuț Alexandru POTOR, State Secretary, Ministry of Agriculture and Rural Development, Romania
 • Mr Franco MANZATO, Undersecretary of State, Ministry of Agricultural, Food Forestry and Tourism Policies, Italy
 • Mr Amjad ALMUGHAYYAR, Assistant Deputy Minister for Technical Affairs, Ministry of Agriculture, Palestine
 • Ms Zakia DRIOUICH, Secretary General for Maritime Fisheries, Ministry of Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development, Water and Forests, Morocco
 • Ms Alicia VILLAURIZ, Secretary General for Fisheries, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
 • Mr Taha HAMMOUCHE, Director General of Fisheries and Aquaculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Algeria
 • Mr Galin NIKOLOV, Executive Director, Executive Agency of Fisheries and Aquaculture, Bulgaria• Mr Frédéric GUEUDAR DELAHAYE, Director, Directorate for Sea Fisheries and Aquaculture, Ministry of Agriculture and Food, France
 • Mr Chadi MOHANNA, Director of Rural Development and Natural Resources, Ministry of Agriculture, Lebanon
 • Mr Rida Ibrahim Ashour DUZAN, Chairman, General Authority for Marine Wealth, Libya
 • Mr Jošt JAKŠA, Director General, Forestry, Hunting and Fisheries Directorate, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Slovenia
 • Mr Mustafa Altuğ ATALAY, General Director, General Directorate of Fisheries and Aquaculture, Ministry of Agriculture and Forestry, Turkey