Европейска Асоциация на рибарите в Черно море – настояще и перспективи

През предстоящите дни и седмици в рамките до 19 август т. г. експерти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще осъществяват множество срещи по българското Черноморие с представителите на дребномащабния риболов. На тях ще бъдат популяризирани целите на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море за подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла. Установяването на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството, запознаване с държавната и Общностна политики с цел  устояване на конкурентния натиск и др. актуални проблематики  в сектора ще бъдат анализирани.

1_IMGP1889

Проявилите интерес и разбиране представители на дребномащабния риболов относно дейността на Сдружението ще могат да заявят готовност за членство в Асоциацията.
Мероприятията ще се извършват с оглед постигане целите на пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ” по  Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176, сключен  между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД.