Приключи последната от поредицата неформални срещи по проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

IMG_4979

На работната среща, която се състоя в гр. Варна на 17 март т. г. бяха представени основните насоки на проекта. Представителите на риболовния сектор очертаха проблемите и предизвикателствата, които стоят пред бранша. Набелязани бяха мерките и бъдещите съвместни инициативи между Румъния и България в сферата на дребномощабния риболов, който играе основна роля в общата икономика на сектора, както и в икономическата и социалната структура на множеството крайбрежни региони, находящи се в двете страни. Предстои на съвместните бъдещи форуми те да бъдат представени и да се търсят решения и добри практики с оглед защита интересите на дребномащабния риболов.

Проектът се финансира по ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.