Участие на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседание на Работна група № 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“ на Консултативния съвет за Черно море

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседание на Работна група № 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“  на Консултативния съвет за Черно море, което ще се проведе на 18 февруари 2019 г. в гр. Варна. На заседанието, чиито модератор ще бъде председателят на Европейската асоциация д-р Димитрина Костова ще бъде обсъден Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно море и Черно море (RPOA-SSF); краткосрочните и  дългосрочни цели, които са били обхванати от GFCM и тяхното разбиване на Регионалния план за действие за SSF.

Презентация на тема „Устойчиво управление на рибарството – взаимодействие на морските бозайници“ ще направи Михаела Миреа и Костин Тимофте от Румъния.

В Работна група № 2 членуват десет души – 5 представители от България и 5 от Румъния, като това е първо заседание от началото на настоящата година.