Участие на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседание на Работна група № 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“ на Консултативния съвет за Черно море

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседание на Работна група № 2 „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“  на Консултативния съвет за Черно море, което ще се проведе на 5 октомври в гр. Констанца, Румъния. На него ще бъдат разгледани възможностите, които дава европейското, румънското и българското законодателство за използване на уреди за улов на дънни обитатели. Ще бъдат представени постиженията на румънският институт “Григор Антипа“ относно проведените опити с пневматична драга и други подобни уреди.  Ще се направят предложения за изготвяне на препоръка към официалните власти на двете страни относно възможностите за използване на определени уреди за улов на двучерупчести.

На заседанието се предвижда още да бъде обсъдено становището на Европейската асоциация на рибарите в Черно море, изготвено по решение от предходното заседание относно: развитието на дребно-мащабния риболов, преоразмеряване, научни изследвания на дейността, оценка на регионалните особености на дребно-мащабния риболов чрез регионализиран подход, както и идентифициране на любителския риболов в Черно море по отношение на търговските рибни запаси и др.

В Работна група № 2 членуват десет души – 5 представители от България и 5 от Румъния, като това е четвъртото заседание от началото на настоящата година.