Изготвят концепция за предотвратяване последващите усложнения и влошаване на морската среда от заседналия морски съд „Вера Су“ край Камен бряг

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва днес, 19 октомври в онлайн извънредна работна среща на Консултативния съвет за Черно море. Срещата е във връзка с усложнената ситуация със заседналия морски съд „Вера Су“ край Камен бряг и наличие на товар, който представлява потенциална опасност за морската среда.

20211019_132725                   20211019_120853            20211019_132034

Очаква се работната среща да представи концепции за предотвратяване последващите усложнения и влошаване на морската среда, както и възможен спасителен план за ликвидиране на проблема с авариралия морски съд.

На срещата присъстват всички активни наблюдатели и по специално представители на: дребномащабния и стопанския риболов в засегнатите региони; дружества,  отглеждащи рибни култури, миди, аквакултури в потенциално засегнатите региони; експерти по морско право, морско дело, управление на аварийни ситуации и други.