Информационни материали от среща с науката

kartina_page-0001

Поради големия интерес от научния форум „Справяне с предизвикателствата пред рибарството и аквакултурите в контекста на екологичния преход“, в който участва и Европейската Асоциация на рибарите в Черно море публикуваме материали от срещата в сайта на Асоциацията, в раздел „Публикации“ http://smallscalefishing.eu/publications/.