Председателят на Асоциацията е избран за втори пореден път в Управителния съвет на КСЧМ

20211124_151305

В периода 24 – 25 ноември т. г. в Гранд хотел „Поморие“ председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва в Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ). Тя беше избрана за втори пореден път за член в Управителния съвет на КСЧМ.

На ротационен принцип беше избран и нов румънски председател на КСЧМ – Даниел Бухай, а от българска – генерален секретар д-р Йордан Господинов.

В рамките на Общото събрание Лена Андерсон Пенч – Директор Дирекция Рибарска политика Средиземно и Черно море представи в ЕК: “Управление на рибарството в Черно море и приоритетите на КСЧМ за 2022 г.”. На събранието беше приета работната програма и бюджета за 2022 г. на КСЧМ, както и др. организационни въпроси.

 

На 23 ноември също в гранд хотел „Поморие“, д-р Костова участва в Работна група 6 и Фокус група 4 на Консултативния съвет за Черно море. На тях бяха обсъдени теми като социално-икономически аспект на риболова- Въздействие на рибарството на местно ниво, взаимодействие на дребно-мащабния риболов със стопанския риболов, роля на жените, заетост, организации на производители; Морски отпадъци: Заключения на РГ през 2019 и 2020 г, актуално състояние, напредък на картографирането, съвместни действия на държавите-членки.

Поради мерките, свързани с COVID-19 представителите от Румъния и ЕК участваха чрез онлайн платформа.