Председателят на Асоциацията участва в предстоящите заседания на работните групи към Консултативния съвет за Черно море

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова ще вземе участие в заседанията на работните групи към Консултативния съвет за Черно море, които ще се проведат на 25 и 26 септември в хотел „Ибис“ в гр. Констанца, Румъния.

На срещата на Работна група 1 ще бъдат разисквани следните теми: незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов; действителни практики в Черно море; предизвикателства пред Румъния и България; становища на учени и администрация и др.

Темите на заседанието, които ще бъдат разгледани на Работна група 2 включват: дребномащабен риболов – преглед; действителни практики в Черно море; критерии за дефиниция, данни от проведена анкета; становища на учените и администрацията и др.

В резултат се очаква да се оформят окончателно варианти на препоръки  и съвети към DG MDRE, GFCM, Министерства и ведомства към страните членки – България и Румъния.

Работата на Консултативния съвет ще продължи на 27 септември с заседание на Управителния съвет, на който Асоциацията е член.