Синьо земеделие: нова стратегическа визия за устойчива аквакултура вече е достъпна на всички езици на ЕС!

asdasd

Познавателна и практична брошура за аквакултурата „Нова стратегическа визия за устойчиво производство и потребление на аквакултури в ЕС. Сини стопанства в рамките на Европейския зелен пакт“ е вече достъпна на всички езици на ЕС.

През май 2021 г. Европейската комисия публикува новата си стратегия за устойчива аквакултура в Европа. Стратегията „От фермата до трапезата“ отчита ролята, която устойчивата аквакултура трябва да играе в изграждането на устойчиви хранителни системи. Новата стратегия определя пътя на аквакултурата в ЕС да прерасне в конкурентоспособен и устойчив сектор и да се превърне в глобален ориентир за устойчивост до 2030 г.

Брошурата представя информация за ползите от аквакултурата, производството й, правилата, които трябва да спазват производителите, преди продуктите им да стигнат до трапезата, новата визия в сектора, насоки и др.

Основания

Знаете ли, че повече от половината от рибата и другите храни от отглеждани или живеещи във водата организми, предназначени за консумация от човека, са продукти от аквакултура? През последните десетилетия отглеждането на риба и черупкови организми (аквакултура) е най-бързо разрастващата се дейност за производство на храни в света. Очаква се това нарастване да продължи. Аквакултурата в ЕС обаче не бележи такъв растеж. През 2018 г. производството на аквакултури в ЕС покрива само 10% от всички морски дарове, консумирани в ЕС, и представлява по-малко от 2% от световното производство.

Независимо от това, устойчивата аквакултура може да помогне за решаването на някои от най-належащите проблеми, пред които сме изправени днес, като осигуряване на продоволствена сигурност, облекчаване на натиска върху запасите от дива риба и намаляване на климатичния и екологичен отпечатък на нашата хранителна система. Той може също така да предостави на потребителите в ЕС още по-разнообразни здравословни и устойчиви хранителни продукти, включително „суперхрани“ като водорасли или безгръбначни като морски таралежи.

Ето защо с новата стратегия Европейската комисия иска да развие този потенциал и да постави сектора на пътя на устойчив растеж, напълно в съответствие с Европейския зелен пакт и Стратегията „От фермата до трапезата“.

В момента Комисията работи по прилагането на различните действия, предложени в новата стратегия, заедно с държавите-членки и Консултативния съвет по аквакултури.

Повече информация:

Брошура: https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/e8bd0eb1-093a-11ec-b5d3-01aa75ed71a1