Участие в Управителен съвет на Консултативния съвет за Черно море

В периода 14 – 15 март, т. г. в хотел „Рослин Димят“ в гр. Варна,  Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще вземе участие в Управителен съвет на Консултативния съвет за Черно море.

На срещата ще бъдат разгледани предложенията на Работна група № 2 – „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“  „Sustainable fishing – gear and resources“  относно RPOA-SSF priority actions. Ще бъдат разгледани предложения за промени в устава на КСЧМ и приемане на допълнителни предложения по текстовете. Ще се обсъдят организационни въпроси във връзка с провеждане на кръгла маса по случай Евро председателството на Румъния.

Очаква се още на Управителния съвет да бъде избран нов състав на работните групи на Консултативния съвет.