Участие в онлайн среща във връзка с COVID-19

На 14 април 2020 г. Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва във видеоконферентна връзка, организирана от Консултативния съвет за Черно море. На нея ще се обсъди инвънредната ситуация, свързана с COVID-19 и мерките, които могат да се вземат от страна на държавите-членки в помощ на сектора. Ще се разгледа предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство, с което изменение да се даде възможност на Държавите-членки да отговорят адекватно на кризисната ситуация, която има различни аспекти, индивидуални за всяка една държава, както и ще се направят предложения за промяна на националното законодателство.

В онлайн срещата участие ще вземат представителите от българска и румънска страна – членове на Консултативния съвет за Черно море и представители на Европуйската комисия.