УЧАСТИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

По покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова взе участие в международна конференция по морско пространствено планиране.

Събитието, което бе открито днес 10 октомври 2019 г. в хотел „Рамада“ в София е в рамките на изпълнението на проект „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България – Румъния“ MARSPLAN – BS II .

На форума се представят основните цели резултати от проекта, работният план за изпълнение, обобщен доклад за морските дейности, взаимовръзката суша-море и мултифункционалното използване в трансграничен контекст и др.

Представители от Консултативния съвет ще представят морското пространствено планиране в Средиземно море и Балтийско море.

В конференцията вземат участие още представители на министерства, ангажирани с морския сектор от България и Румъния, представители от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК, на Между-правителствена океанографска комисия на ЮНЕСКО, на Комисията по опазване на Черно море от замърсяване, Центъра за брегови и морски изследвания и др.

20191010_102857