Участие на Европейската Асоциация за Черно море в работните групи на Консултативния съвет

106861485f3e4f2b9def2d3826f17d44ab619660

В периода 30 септември  – 1 октомври т. г. в хотел „Астор Гардън“ в к. к. Св. Св. Константин и Елена председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова ще вземе участие в заседанията на двете работни групи на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ). На тях ще бъдe преразгледана систематата за контрол на рибарството на ЕС – Нови разпоредби относно проследимостта. Предизвикателствата за Румъния и България.

На 2 октомври работата на председателя ще продължи в Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море. На него освен организационни въпроси ще бъдат представени процедурни правила на КСЧМ дискусии, промени – добри практики от други КС.