Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работни групи и УС на Консултативния съвет

20210929_101028

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова в периода 27 – 28 септември 2021 г. взе участие в заседанията на Работни групи 3 и 4 на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ). На заседанието, които се провеждат в хотел “Континентал форум” в гр. Констанца, Румъния се обсъждат ситуацията и перспективите пред морската аквакултура в България и Румъния, както и морските защитени зони и взаимодействието с риболова. В резултат – ще бъдат изготвени и гласувани препоръки към институциите и ЕК в двуседмичен срок.

На 29 септември 2021 г. работата продължи с участие в Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море.