Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работни групи и УС на Консултативния съвет

274694798_1111231926308796_6779499110391910178_n

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва на провелото се на 23.02.2022 г. заседание на Работна група 6 на Консултативния съвет за Черно море на тема: “Условия на труд в риболова – продължаване на работата на работната група от 2021 г. Мярка за безопасност и защита на рибарите”. В рамките на деня заседава и фокус група на тема: FG 1 – “Дребномащабен риболов – предизвикателства за дребните рибари в България и Румъния”.

274694788_1111232142975441_2364648433967931022_n  20220223_143604

В заседанията участие взеха Председателят на КСЧМ г- Бухай, Генералният секретар на КСЧМ – д-р Господинов, представители на ГД „МОРЕ“ от ЕК г-жа Белекоу и г-жа Чобанова, членове на УС на КСЧМ, представители на учените, администрация от различни институции в Румъния. Основна презентация на тема “Дребномащабен риболов в Черно море” представи г-жа Пинелопи Белекоу, която след предоставянето й ще бъде публикувана и в интернет страницата на сдружението http://smallscalefishing.eu/publications/

На 24.02.2022 г. се проведе и първото за годината заседание на УС на КСЧМ, в който председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова е член.