Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работни групи № 3 и 4 и ОС на Консултативния съвет

 

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участва в заседания на Работни групи № 3 и № 4 на Консултативния съвет за Черно море. На заседанията, които ще се проведат на 7 и 8 юли, 2020 г. в Гранд хотел Поморие, гр. Поморие ще бъдат разгледани Рамковата директива за морската стратегия в Черно море, настоящето и перспективите пред риболова на някои видове риби и аквакултури и др.

На 9 и 10 юли 2020 г. работата ще продължи с участие в Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море.