Възможности за изява на млади учени в сектор рибарство

1-640x426

„Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ предоставя възможността на млади учени и изследователи да публикуват в Интернет платформата и Facebook по проекта безплатно свои  научни разработки, касаещи  сектор рибарство. Можете да изпращате своите разработки на адрес:  eafblacksea@gmail.com. В десетдневен срок от получаването на предоставена разработка, Комисия от експерти ще се произнася относно качеството, автентичността […]