Българско участие в конференция на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на 12-13.10.2017 в Талин, Естония

banner

  ОТВЪД 2020 Сътрудничество между европейските крайбрежни общности Експерти от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще вземат участие в конференция за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на която ще представят резултатите от изпълнението на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран от ЕК.  Проектът, който е на обща стойност 177 767 […]