Представиха пилотния проект: “Мерки за подпомагане на дребномащабния риблолов” в Платформата за Европейско морско пространствено планиране

ЕМП

Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран по Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176, сключен между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД вече е част от значимите морски проекти, заели подобаващото място сред останалите такива в официалната Платформата за Европейско морско пространствено планиране. Въпреки най-малкия морски регион, който представлява проекта на ел. страницата […]