Становище на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море относно решение на ЕК за контрол и инспекция на определени видове риболов

SP

Във връзка с консултация на ЕК, ГД „Морско дело и рибарство“ за гледните точки и становищата на консултативните съвети за установяване на специални програми за контрол и инспекция на определени видове риболов в Балтийско море, Северно море, източната част на Атлантическия океан, Западните води на Североизточния Атлантически океан, Средиземно море и Черно море, Европейската Асоциация […]

GFCM одобри предложението на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД за представяне на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ като добра практика в Малта

Main-banner

Секретариата на Генералната комисия по риболова в Средиземно море одобри предложението на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД за представяне на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ като най-добра практика в програмата на Конференцията на високо равнище, която ще се проведе в дните 25 – 26 септември в Малта. В рамките на конференцията се […]

ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ

SP

След проведената работна среща на 31/05/2018, дребномащабните рибари – членове от България на Европейската асоциация на рибарите в Черно море, заседаваха, обсъдиха и предлагат допълнително още мерки, които биха подпомогнали тяхното икономическо развитие, конкурентноспособност и бъдещ просперитет. Обобщените предложения включват:   Създаване на фонд за финансиране на дребномащабните рибари с предоставяне на микрокредити за инвестиции, […]

СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 2.2 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ”, СЕКТОР „МАЛКИ ПРОЕКТИ“ ОТ ПМДР

1272ea27e38dc8efd4463810633f862c_L

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури ”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 “Продуктивни инвестиции в […]

Конференция на високо равнище за рибарството и аквакултурите

download

Представители на Управителния съвет на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще вземат участие в Конференция на високо равнище за рибарството и аквакултурите “Да работим сега, за да имаме устойчиво бъдеще утре”, която ще се проведе на 6 и 7 юни 2018 г.  в хотел „София Хотел Балкан“. Конференцията се провежда в рамките на […]

Активно участие на Европейската Асоциация на рибарите в най-важното събитие за морската общност – Европейския ден на морето 2018 г.

33990074_2005312079785586_8953015179990269952_o

Приключи най-важното събитие за морската общност – Европейския ден на морето, който се проведен в дните 31 май – 1 юни 2018 г. Бургас беше избран да бъде домакин за ключовата инициатива на провежданата интегрирана морска политика на ЕС. Събитието, се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, в него участваха представители на пристанища, корабоплавателна […]