Председателят на Асоциацията участва в предстоящите заседания на работните групи към Консултативния съвет за Черно море

logo

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова ще вземе участие в заседанията на работните групи към Консултативния съвет за Черно море, които ще се проведат на 25 и 26 септември в хотел „Ибис“ в гр. Констанца, Румъния. На срещата на Работна група 1 ще бъдат разисквани следните теми: незаконен, недеклариран […]

Европейската Асоциация на рибарите в Черно море със становище относно определението дребномащабен риболов

1_IMGP1889

“Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ участва в проучване на Консултативния съвет за Черно море, което цели прецизно да се определят параметрите за определение на дребномащабен риболов за Черно море, да се събере база данни и мнения на различни заинтересовани страни за този вид дейност в Черно море. В тази връзка Асоциацията определя следните […]