Участие на Асоциацията във форум SSF в Черно море на GFCM относно управлението на улова на рапан

rapan1

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва във форум на дребномащабния риболов на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) на FAO за управлението на улова рапана в Черно море. Семинарът, който се проведе на 9 май 2022 г. в онлайн формат имаше за цел да започне процеса […]