9-10 март 2023 г.: Консултация на Форума за дребномащабен риболов в Рим, Италия на GFCM

gfcm

Генералната комисия по рибарството в Средиземно море (GFCM) и приятели на дребномащабния риболов (SSF) (AKTEA, BISAC, CIHEAM Bari, LIFE, MEDAC, MedPAN и WWF) организират на 9 – 10 март 2023 г. в Рим, Италия Консултация на Форума за дребномащабен риболов. Въз основа на предложението на средиземноморските и черноморските организации за SSF, присъстващи на срещата на […]