Публикуван е окончателният Доклад от срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF) 2022 г

Публикуван е окончателният доклад от срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF), провел се в периода 2 – 4 септември 2022 г. в гр. Рим, Италия.

 

Основната цел и формата на срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF) 2022 г. беше да създаде реална възможност за насърчаване на диалога между дребномащабни рибари и работнициот сферата на рибарството ключови партньори и лица, вземащи решения преди 35-та сесия на Комитета по рибарство на ФАО (COFI) на 5-9 септември в Рим, Италия.

Форумът беше посетен от 145 участници от 47 страни, сред които от българска страна участваше Европейската Асоциация на рибарите в Черно море.

Докладът от срещата на върха за дребномащабния риболов е публикуван в раздел „Публикации“ на ел. страницата на Асоциацията http://smallscalefishing.eu