9-10 март 2023 г.: Консултация на Форума за дребномащабен риболов в Рим, Италия на GFCM

Генералната комисия по рибарството в Средиземно море (GFCM) и приятели на дребномащабния риболов (SSF) (AKTEA, BISAC, CIHEAM Bari, LIFE, MEDAC, MedPAN и WWF) организират на 9 – 10 март 2023 г. в Рим, Италия Консултация на Форума за дребномащабен риболов.

Въз основа на предложението на средиземноморските и черноморските организации за SSF, присъстващи на срещата на върха на SSF (септември 2022 г., Рим, Италия), годишната сесия на GFCM подчерта значението на предоставянето на платформа на рибарите за редовен обмен по между им.

За тази цел предстоящата Консултация има за цел  събере заинтересовани страни от дребномащабния риболов от региона  за продължаване на диалога по общи приоритети и нужди. Ще продостави и възможност на участниците за  идентифициране на дейности за изграждане на капацитет, които да бъдат извършени в контекста на програмата SSF Forum 2023-2024.

Първият ден от консултацията ще представи информация за текущата работа на SSF, включително в рамките на Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно и Черноморе ( RPOA-SSF ), и как участниците да се ангажират по-добре с организациите на SSF за започване на дискусия относно нуждите от изграждане на капацитет в сектора на SSF. 

Вечерта ще бъде организирана социална вечеря, предлагаща време и пространство за участниците да общуват и да дискутират неформално темата.

            Вторият ден ще се съсредоточи върху определянето на интересни теми, които да бъдат включени в програмата на SSF Forum 2023-2024, като ще предостави известно време на участниците да дискутират в групи, да споделят опит, добри практики и идеи за семинари.  Ще бъдат обсъдени и следващите стъпки и действията занапред, както и организирането на подобна среща в бъдеще.

От българска страна, както на срещата на върха на SSF през м. септември 2022 г., така и в настоящата консултация ще участва представител на  Европейската Асоциация на рибарите в Черно море.