Човешкото лице зад Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно и Черно море: 9 теми, 9 характеристики

HOMEPAGE_BANNER__15__01

Тъй като Международната година на занаятчийския (дребномащабния) риболов (SSF) и аквакултури (IYAFA) наближава своя край, Генерална комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) представя 9 теми, свързани с него. GFCM в свое съобщение отбелязва: бихме искали да се възползваме от тази възможност, за да подчертаем ролята, която играят занаятчиите рибари и рибните работници в глобалното […]

Публикуван е окончателният Доклад от срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF) 2022 г

SSF-Summit-2022

Публикуван е окончателният доклад от срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF), провел се в периода 2 – 4 септември 2022 г. в гр. Рим, Италия.   Основната цел и формата на срещата на върха за дребномащабния риболов (SSF) 2022 г. беше да създаде реална възможност за насърчаване на диалога между дребномащабни рибари и работнициот […]

Средиземно море и Черно море: Комисията предлага възможности за риболов за 2023 г.

ribiii

На 14 октомври Комисията прие предложението си за възможностите за риболов за 2023 г. по отношение на Средиземно море и Черно море. С предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в Средиземно море и в Черно море и се изпълняват политическите ангажименти, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София . То отразява амбицията на Комисията да осигури устойчивостта на […]

Европейската асоциация на рибарите в Черно море получи покана за участие в срещата на върха на дребномащабния риболов в Рим, Италия

snimka

Европейската асоциация на рибарите в Черно море получи покана за участие в срещата на върха на дребномащабния риболов, която ще се проведе в периода 2 – 4 септември 2022 г. в Рим, Италия. Тя се организира от IPC Working Group on Fisheries, Генералната комисия по рибарството в Средиземно море (GFCM), чрез Mediterranean Friends of SSF(Средиземноморски […]

Обучение по практики за устойчива аквакултура – за млади жени от Средиземно и Черно море

Banners___1__01

Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) към Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) организира обучение за практики за устойчиви аквакултури за млади жени от Средиземноморския и Черноморския регион. Въз основа на сътрудничеството между GFCM, Министерството на земеделието на Тунис, както и местните общности и фермери, обучението ще се проведе между […]

Проектът SEASTAR извършва наблюдение на ферми за аквакултури с мрежи от подводни сензори

seastar

Наскоро публикуваното съобщене относно международното управление на океаните определя пътя на океанските политики на ЕС за години напред. Сред ключовите политики има набор от ангажименти на ЕС за подкрепа на иновациите, устойчивостта и конкурентоспособността на сектора на аквакултурите. Тези ангажименти са налице с основателна причина: аквакултурата е един от най-известните сектори на хранително-вкусовата промишленост в […]

  • Страница 2 от 20
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  •