Презентация – Акценти от Регионалния план за действие за устойчив дребномащабен риболов

translate-pdf-keep-formatting-images-825x1024

Акценти от регионалния план за устойчив дребномащабен риолов

На вниманието на дребномащабните рибари, членовете на Европейската асоциация за рибари по Черноморието, информация за Работното ателие за цифрови инструменти за риболов в малък мащаб.

Председателите на Европейската комисия (ГД “Морско дело и рибарство”), държавите-членки на ЕС, Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз, Консултативните съвети и други заинтересовани страни от ЕС участваха в семинара на цифровите инструменти за малките риболовни дейности (4-5 декември в Брюксел) организирана в контекста на експертната група за контрол на рибарството. Участниците споделяха знания, решения, текущи […]

Презентация № 7 от проведената заключителна среща в Несебър/България

ppt

Презентация 7 – Обзор Практически наръчници – Тихомира

Презентация № 6 от проведената заключителна среща в Несебър/България

ppt

Презентация 6 – Заключителна среща – Отчитане на резултатите

Потенциалът на асоциирането за жените в дребномащабния риболов в Румъния

same_publication

Автори: Dimitrina Kostova – PhD “Organization and management outside the sphere of material production” Tihomira Trifonova      По данни на Евростат Румъния е сред държавите в Европа (заедно с Гърция, Италия, Хърватия и Испания) с най-ниско участие на жените на пазара на труда. Разликите по пол са неоспорими по признака „професионален статут“ с концентрация […]

  • Страница 2 от 7
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  •