Форум на тема: „Идентифициране и каталогизиране присъствието на дребномащабните рибари в браншови организации, Консултативни съвети и LIFE платформи на национално и европейско ниво“

През периода 4 – 7 юли 2016 г. в гр. Варна ще се проведе Българо–Румънски форум, касаещ следните теми: „Идентифициране и каталогизиране присъствието на дребномащабните рибари в браншови организации, Консултативни съвети и LIFE платформи на национално и европейско ниво“ и „Анализиранe готовността на дребномащабните рибари да се включат в бъдещи Консултативни съвети, или LIFE платформи“.