Неформална работна среща по проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“.

На 17 март 2016 г. в гр. Варна бе проведена неформална работна среща по проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“.

Предстоящи събития


Отминали събития