“ОТВЪД 2020: Сътрудничество между европейските крайбрежни общности“ – Талин, Естон

Конференция на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР): “ОТВЪД 2020: Сътрудничество между европейските крайбрежни общности“, 12 – 13.10.2017 г., Талин, Естония.

banner

Предстоящи събития


Отминали събития