Първа работна среща с представителите на риболовния бранш в Констанца

През периода 23 – 25 февруари 2016 г. в гр. Констанца ще се проведе работна среща между експерти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, сдружения от Черноморския басейн в Румъния и NAFA.

Предстоящи събития


Отминали събития