Среща с представител на Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК

В периода от 15 до 17 март 2017 г. ще бъде осъществена среща с представител на Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК и присъствие в Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море.

Предстоящи събития


Отминали събития