Български и румънски представители от сектор рибарство обмениха добри практики в Обединено кралство Великобритания

В периода от 17 до 21 май се проведоха работни срещи на 16 представители на рибарския сектор от България и Румъния с рибарските общности от градовете Хейстингс и Йистборн в Обединеното кралство Великобритания.
На срещите с рибарските общности, бяха проведени дискусии за рибарския бизнес – организация, общи практики, пътища за постигане на добри резултати. Обсъдени бяха административните процедури при продажбата на риба, квотите за улов на определени видове риба, опазването на морските пространства, ролята на жените в участието на дребномащабния риболов в икономическото развитие на региона и вземането на решения.
Подробно бяха обсъдени въпросите за инвестициите в инфраструктурно развитие за подпомагане, както на производството, така и за социалното благосъстояние на хората. Собствеността на рибарските пристанища бяха също от обсъжданите теми от страна на участниците. Споделеният опит и разискванията за неговата приложимост при различните национални законодателства се оказа много полезен. Така например, в Хейстингс, местните власти предоставят за безвъзмездно ползване на рибарските общности терените на пристанището с прилежащите им части. По този начин общността акумулира средства – от приходи за такса паркинги и друга отдадена под наем собственост. Това гарантира устойчивост на инвестираните средства в техническата и социална структура – за поддръжка на сградите в района, пътища, алеи и за осигуряване на социални контакти и заетост на рибарите и техните семейства.
Подробно бяха обсъдени въпросите за инвестициите в инфраструктурно развитие за подпомагане, както на производството, така и за социалното благосъстояние на хората. Собствеността на рибарските пристанища бяха също от обсъжданите теми от страна на участниците. Споделеният опит и разискванията за неговата приложимост при различните национални законодателства се оказа много полезен. Така например, в Хейстингс, местните власти предоставят за безвъзмездно ползване на рибарските общности терените на пристанището с прилежащите им части. По този начин общността акумулира средства – от приходи за такса паркинги и друга отдадена под наем собственост. Това гарантира устойчивост на инвестираните средства в техническата и социална структура – за поддръжка на сградите в района, пътища, алеи и за осигуряване на социални контакти и заетост на рибарите и техните семейства. Български и румънски представители от сектор рибарство

Споделеният опит и видяното от участниците от България и Румъния вече е обвързано с нови идеи за развитие на дребномащабния риболов в България и Румъния. Предстоят да се разработят конкретни предложения, които да се представят за обсъждане в рибарските общности и на по-късен етап да се предложат на местните власти. Предложения и идеи за промени вече има към държавните институции, които контролират развитието на рибарството, както и за законодателни промени – в нормативната и поднормативна уредба на двете страни.
От българска и румънска страна в делегацията се включиха зам. главните директори на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на ИАРА, директорите на Института по рибарство и аквакултура и Института по рибни ресурси от страна на България, главния секретар на Консултативния съвет за Черно море, представители на дребномащабния риболов, членове на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море от България и Румъния.
Посещението се реализира във връзка с Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейският съюз: MARE/2014/04-SI2.724176, сключен между Европейската комисия и „ЕС Пи Консулт БГ“ ООД, като рибарските общности от Обединеното кралство бяха посочени от LIFE платформата в Бристол.