Българско участие в конференция на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на 12-13.10.2017 в Талин, Естония

 banner

ОТВЪД 2020
Сътрудничество между европейските крайбрежни общности

Експерти от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще вземат участие в конференция за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на която ще представят резултатите от изпълнението на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран от ЕК.  Проектът, който е на обща стойност 177 767 евро стартира в началото на 2016 год. и ще приключи в края на настоящата година. Той срещна широка обществена подкрепа, с която цели приобщаване на сектора на дребномащабния риболов с приоритетите на европейските, националните, регионалните и местни власти за устойчиво управление на рибарството в България и Румъния.

Форумът, който се провежда по време на Естонското председателство на ЕС, е съвместно събитие, организирано с Европейската комисия. На него ще се обсъдят настоящи и бъдещи предизвикателства на крайбрежните общности, както и потенциалните политически решения за развитие на дребномащабното рибарство.

Това събитие представлява уникална възможност за заинтересованите страни, които желаят да дадат своя принос в оценката на помощта по линия на ЕФМДР за изпълнението на общата политика в областта на рибарството и морската политика през настоящия програмен период (2014 – 2020 г.).