ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ

След проведената работна среща на 31/05/2018, дребномащабните рибари – членове от България на Европейската асоциация на рибарите в Черно море, заседаваха, обсъдиха и предлагат допълнително още мерки, които биха подпомогнали тяхното икономическо развитие, конкурентноспособност и бъдещ просперитет.

Обобщените предложения включват:

 

  1. Създаване на фонд за финансиране на дребномащабните рибари с предоставяне на микрокредити за инвестиции, които да се използват за оборудване на лодките и облекчаване на техния труд с осигуряване на по-голяма безопасност;
  2. Създаване на стимули, които да насърчат дребномащабните рибари да споделят своя опит и умения с подрастващото поколение и приобщаването им към тяхната общност.
  3. Подкрепа на дребномащабните рибари да осъществяват своята дейност и защитата им от големите морски съдове и бракониери, които унищожават мрежите им.
  4. Осигуряване на мерки, които да подпомогнат дребномащабните рибари в изграждането на лодкостоянки и опазване на имуществото им, на места подходящи за престой.

 

Предложенията бяха изпратени на вниманието на Консултативния съвет за Черно море.