„ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РИБАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ“ УЧАСТВА В ПРОУЧВАНЕ ЗА МОРСКАТА НИ АКВАТОРИЯ

 EC_standard_logoанкета

“Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“ участва в проучване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предварителните проучвания касаят мнението на институционалния и неправителствен сектор и идентифицирането на специфична база данни относно акваторията на българското черноморско пространство. Проучването се извършва във връзка с разработването на Методика за Национален морски пространствен план за територията на Република България.

Дейността се изисква предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка на пространствено морско планиране по проект:
EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 /BLACK SEA/MARSPLAN-BS.