Експерти на Асоциацията информират и подпомагат изготвянето на проекти на дребномащабни рибари

В рамките на около месец експерти от Европейската Асоциация на рибарите в Черно море информираха рибарите за възможностите по отворените схеми за кандидатстване по Програма за морско дело и рибарство. Те оказаха помощ при изготвянето на проект свързан с повишаване стойността на рибата и рибните продукти от собствен улов, за повишаване на качеството на предлаганата на пазара риба и развитие на крайбрежното рибарство в Черно море.

Чрез изпълнение на заложените инвестиционни дейности ще се осигури възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на дребномащабните рибари, за тяхната икономическа независимост и устойчиво развитие на региона. При обработката на рибните продукти голямо участие имат жените. Те присъстват в повечето от процесите на технологична обработка на рибата, при органиазиране на счетоводната и административна дейност, свързана с продажбата на риба и рибни продукти.IMG_3956 IMG_3943