Интерес и от румънски партньори увеличават членовете на новосъздадената Европейската Асоциация на рибарите в Черно море

upward-graph
Вече  е факт членството на румънски  представители в новосъздадената
Европейска  Асоциация на рибарите в Черно море. Със съдействието на
г-жа Анкута Казимирович – мениджър връзки с обществеността в ИАРА
за Румърния бяха привлечени дребномащабни рибари в нея.
Увеличава се броят и на българското представителство от бранша.
Проявилите интерес и разбиране представители на дребномащабния риболов относно дейността на Сдружението могат да заявяват своя интерес за членство и/или защита на социалните си права, като се свържат с нас на тел.: +359 ( 87 ) 86 08 862 или имейл: sp_consult@abv.bg.
Проектът „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран от Европейския съюз по Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176 към настоящия момент се реализира съобразно предвидените срокове и извършваните дейности.
Предстоят конкретни стъпки по организация и планирано посещение за 15 представители от Асоциацията в офиса на LIFE платформата в Бристол – Обединеното кралство, с оглед установяване важността на формалните и неформални мрежи и съвместни партньорства в рамките на различни организации на дребномащабния риболов и възможните начини те да допринасят за управлението, защитата и просперитета на дребномащабния риболов.