НОВ ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ МОРСКИ ВОДИ

BlGrowth

Компании от Гърция, Малта и от българска страна – „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД обединиха усилия и разработиха съвместен проект, който представиха за финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейската комисия.

Проектът се фокусира върху борбата с морските отпадъци чрез методологии и технологии, които целят:

– намаляване на обема и вредността на морските отпадъци от морските източници;
– наблюдение и количествено определяне на приноса на морските източници на морски отпадъци и морски ресурси;
– отстраняване и рециклиране, по екологосъобразен и ресурсно ефективен начин.

Проектът включва група от действия, които ще бъдат изпълнени в шест 6 отделни района на проучване, по 2 във всяка от представляващите страни. С това стратегическо разпределение ще бъдат въвлечени в идеята по-голям брой хора от различни региони, следвайки по този начин тенденциите на масова глобализация и позволява същевременно едни и същи схеми да бъдат тествани при различни метеорологични условия, различни култури, различно локално възприемане и др.

Ако проектът бъде одобрен, то той ще спомогне за изграждането на капацитет и мрежи за устойчиво използване на нашите морски басейни, ще осигури работни места.

Предвиденият срок за изпълнение е 24 месеца.

 

EC_standard_logo