ОТВЪД 2020 „Сътрудничество между европейските крайбрежни общности“ Българско участие в конференция на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на 12-13.10.2017 в Талин, Естония

Естонското председателство на ЕС и Европейската комисия съвместно организират конференция за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на 12-13.10.2017 г. Заседанията на заинтересовани страни от целия ЕС ще се съберат, за да обсъдят как ЕФМДР подпомага изпълнението на Общата политика в областта на рибарството и морската политика през настоящия програмен период (2014-2020 г.).

По покана на ЕК експерт от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще вземе участие в конференция на която ще представи резултатите от изпълнението на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран от ЕК.

Кр маса2
Участието ще бъде насочени в трите основни теми:

  • Рибарство;
  • Субсидии;
  • Дейности, ориентирани към резултати.

В своята презентация, експертът от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще представи изпълнението на проекта, постигнатите резултати, научените уроци, споделени добри практики и нови предизвикателства.

За „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД е важно да бъдат чути членовете на новосъздадената „Асоциация на рибарите в Черно море“, в рамките на проекта, дребномащабни рибари от България и Румъния за опазване на Черно море, за икономическия просперитет на рибарите от този регион.

Събитието ще представлява и възможност за обсъждане на настоящите и бъдещите предизвикателства на крайбрежните общности, както и потенциалните политически отговори.

КрМаса1