Представители на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море бяха на неофициална визита в Гърция.

В периода 12 – 18 април представители на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море бяха на неофициално посещение в Нафплио, Гърция.

В рамките на визитата се осъществиха срещи с организации на рибари в района, както и с APC ADVANCED PLANNING – CONSULTING, с която Асоциацията е в партньорски взаимоотношения и вече има съвместни проектни инициативи.

Разговорите, които се проведоха бяха свързани със законодателството в България и Гърция, с прилагане на устойчиви, добри практики за икономическото благополучие на дребномащабните рибари, за икономическо развитие на районите на териториите на Средиземно и Черно море, за опазване на чистотата и разнообразието на морските аквакултури. Разисквани бяха още предложенията на членовете на Асоциацията за промени и разписване на мерки, които да подпомогнат българските дребномащабни рибари, за борбата срещу бракониерите и замърсяването на Черно море. Особен акцент в разговорите беше прилагането на Регионалния план за действие, създаден през 2018 г. с ключовите въпроси: съвместно управление на рибарството, техники за въздействие върху законодателството / риболовни съоръжения, социално приобщаване, включително ролята на жените и младите хора в заетостта, диверсификация, принос към опазването на околната среда.