Представители от сектор рибарство на официална визита в Обединено кралство Великобритания

Във връзка с изпълнение на Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ към Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейският съюз: MARE/2014/04-SI2.724176, сключен между Европейската комисия и „ЕС Пи Консулт БГ“ ООД, в дните от 17 – 21 май 2017 г. ще се проведе работно посещение в Обединено кралство Великобритания.
В делегацията от българска и румънска страна участие ще вземат представители на дребномащабните рибари от Европейската Асоциация на рибарите в Черно море, членове на Консултативния съвет за Черно море, представители на ръководството на ИАРА – България и Румъния.
След преговори и дискусии с колеги от LIFE платформата в Бристол нашите експерти организираха срещи с рибари от две пристанища – Hastings и Eastbourne във Великобритания със сходни проблеми и представяне на техния опит.
На срещите ще се обсъдят ролята, приноса и важността на формалните и неформални мрежи и съвместни партньорства в рамките на различни Обединения на дребномащабните рибари (ОДР), както между ОДР и други организации и по какъв начин същите допринасят за управлението на дребномащабния риболов в региона. В резултат на обмена на добри практики и знания сред Великобритания, България и Румъния ще се създаде синергия на европейско ниво в подкрепа на ОДР, повишаване участието на сектора на дребномащабния риболов в консултативния процес и в процеса на вземане на решения, протичащи в рамките на новата, регионализирана Обща политика в областта на рибарството (ОПОР).