Представиха пилотния проект: “Мерки за подпомагане на дребномащабния риблолов” в Платформата за Европейско морско пространствено планиране

Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, финансиран по Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176, сключен между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД вече е част от значимите морски проекти, заели подобаващото място сред останалите такива в официалната Платформата за Европейско морско пространствено планиране. Въпреки най-малкия морски регион, който представлява проекта на ел. страницата http://msp-platform.eu/projects/pilot-project-support-measures-small-scale-fishing е отредено значително внимание и са отбелязани всички постигнати цели и резултати.

С популяризирането на проекта чрез Платформата значително се увеличават възможностите за партньорства на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ и Европейската Асоциация на рибарите в Черно море с експерти и други държави членки на ЕС за бъдещи съвместни инициативи.