Предстои среща с представител на Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК

logo-300x300 Споделеният опит и видяното от участниците от България и Румъния вече е обвързано с нови идеи за развитие на дребномащабния риболов в България и Румъния. Предстоят да се разработят конкретни предложения, които да се представят за обсъждане в рибарските общности и на по-късен етап да се предложат на местните власти. Предложения и идеи за промени вече има към държавните институции, които контролират развитието на рибарството, както и за законодателни промени – в нормативната и поднормативна уредба на двете страни.