Предстоящо участие на представители от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в Конференция на високо равнище в Малта за Средиземно и Черно море

1

Конференцията на високо равнище, която ще се проведе в дните 25 – 26 септември в Малта е фокусирана върху представяне на добри практики, които в бъдеще да се прилагат като стандарт.

В рамките на конференцията представители от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и Европейската Асоциация на рибарите в Черно море ще участват с презентация, която е включена в панела “Ролята на платформите за ангажиране и насърчаване на сътрудничеството между дребномащабния риболов към регионална мрежа от рибари”.

ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ще представи определените като добра практика действия по създаването на Европейската асоциация на рибарите в Черно море, изградените контакти с организации и платформи, ангажирани с прилагането на мерки за икономическа стабилност на представителите на дребномащабните рибари.

Ще се дискутира темата: „Целенасочени действия за подобряване на статута на дребномащабните рибари, като гарантират, че заемат своето място в регионалното икономическо развитие“.

Целта на панела е участниците да излязат с общо изявление относно ролята на организациите и платформите за дребномащабните рибари (SSF) за прилагането на регионалния план за действие за малки рибарски риболовни дейности (SSF-RPOA).

Ще бъдат направени препоръки към Генералната комисия за рибарство в Средиземно море за това как да се подпомогне активността и участието на представителите на дребномащабните рибари и организации/ платформата на дребномащабните рибари в изпълнението на регионалния план за действие за малки рибарски риболовни дейности.