Приключи финалната конференция по Пилотен проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

В конференцията взеха участие над 30 представители на заинтересованите страни – Генерална дирекция за морско дело и рибарство на ЕК, Консултативния съвет за Черно море, Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, неправителствени организации от бранша, дребномащабни рибари от Варна, Ахтопол, Варвара, Приморско, Черноморец, Царево, Несебър и др. както и медии.
Final meeteng

На конференцията, която се проведе в гр. Несебър, хотел „Феста – Панорама“ в дните от 2 до 3  октомври се представиха основните реализирани дейности и резултати по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“. Презентираха се основните теми на практическите наръчници, които представят важните моменти в развитието на дребномащабния риболов и възможностите, които политиката и технологията предоставят за неговото бъдеще.

Г-жа Мартине Аусом от ГД за морско дело и рибарство на ЕК представи действията, които може да предприема Европа за дребномащабните рибари. Ролята на Консултативния съвет за Черно море, администриране и функции, белите миди и предизвикателството пред дребномащабния риболов при уловът им, както и дребномащабния риболовен флот в Черно море бяха сред останалите презентирани теми.

Представителите на дребномащабните рибари поставиха основните си проблеми и успешни решения в бранша. Накрая всички участници се обединиха около основната проблематика, върху която да се работи в близкото бъдеще.

Втория ден участниците посетиха новоизграденото рибарско пристанище Черноморец, както и рибарско пристанище Царево, за което тепърва предстои да се търсят средства за изграждането му. Беше посетено и рибарско преработвателно предприятие „ЛИМНОС“, което представи развитието си през годините и технологията на производство и преработка.

В дните на конференцията се проведе и Общо събрание на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море за отчитане и приемане на годишните резултати.

Форумът се състоя в изпълнение на Договор № MARE/2014/04 – SI2.724176 между ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД.