Проведе се работна среща с представители на сектор „Рибарство“

Проведе се работна среща с представители на сектор „Рибарство“

 

 

Днес 11 април в заседателната зала на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в София се проведе работна среща с над 30 представители от сектор „Рибарство“, включително и от Европейската Асоциация на рибарите в Черно море. На срещата се представиха проблемите, свързани с любителския риболов. Опазването на рибните ресурси по време на забраната за улов на риба и други водни организми през пролетно-летния размножителен период беше друга много обсъждана тема от присъстващите. Бяха направени множество предложения за промени на българскотозаконодателство в сферата на сектор „Рибарство“.

Изказаха се мнения относно промяната и на наказателната законодателна уредба на България с оглед недопускане на бракониерство, като всички участници се обединиха около тази теза.